Slide Background

Szkolenia otwarte

Skierowane do indywidualnych uczestników

Jak zapisać się na szkolenie otwarte?

  • Wybierz szkolenie i termin
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy
  • Nasz konsultant skontaktuje się w celu finalizacji zgłoszenia

Terminy najbliższych szkoleń otwartych/online

Programowanie wielowątkowe w języku C++ zdalne 11 - 13 marca 2024 3490 PLN od osoby Zgłoś udział
Zaawansowane programowanie w języku C++ Zdalne 20 - 22 marca 2024 3490 PLN od osoby Zgłoś udział
Test-Driven Development w języku Python zdalne 25 - 27 marca 2024 3490 PLN od osoby Zgłoś udział
Programowanie w C++17 zdalne 8 - 10 kwietnia 2024 3490 PLN od osoby Zgłoś udział
Programowanie wielowątkowe w języku C++ Zdalne 24 - 26 kwietnia 2024 3490 PLN od osoby Zgłoś udział
Zaawansowane programowanie w języku Python zdalne 8 - 10 maja 2024 3490 PLN od osoby Zgłoś udział

Regulamin szkoleń otwartych

Zgłoszenie na szkolenie

  • Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, obiady i barek kawowy. Cena nie uwzględnia kosztów zakwaterowania.
  • Osoby prawne, spółki cywilne, instytucje – po wysłaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma formularz zamówienia. Zamówienie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do akceptacji kosztów. Zamówienie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
  • Osoby fizyczne – po wysłaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu i fakturę pro forma.

Płatność za szkolenie

  • Osoby prawne, spółki cywilne, instytucje – należność za szkolenie Zamawiający zobowiązuje się uregulować do 14 dni po jego zakończeniu przelewem na konto InfoTraining s.c. W razie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze od daty rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie.
  • Osoby fizyczne – należność za szkolenie Zamawiający zobowiązuje się uregulować na podstawie faktury pro forma najpóźniej 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.