Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Test-Driven Development w języku Python / 25 - 27 marca 2024 / zdalne

Cena: 3490 PLN