Programowanie w C++20

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają:

 • starship operator - implementację porównań w C++20
 • nowości w szablonach, takie jak koncepty, ograniczenia szablonów i użycie auto w deklaracjach funkcji szablonowych
 • bibliotekę Ranges - nowy standard przetwarzania kolekcji w C++20
 • nowości w wyrażeniach lambda
 • implementację korutyn (coroutines)
 • modularyzację kodu - moduły
 • nowe API dla kodu wielowątkowego

Plan szkolenia

Porównania i <=> operator

 • Przepisywanie porównań przez kompilator
 • Implementacja operatorów == i <=> dla klas i struktur
 • Kategorie porównań i operator<=>
 • Użycie operatora <=> w kodzie generycznym

auto jako parametr funkcji

 • Szablony funkcji z parametrami auto
 • Funkcje z auto vs. generyczne lambdy

Ograniczenia szablonów, wymagania i koncepty

 • Ograniczenia dla szablonów
  • Wyrażenia boolowskie definiowane "ad hoc"
  • Wyrażenia requires
 • Koncepty
  • Definiowanie konceptów
  • Użycie konceptów
  • Subsumacja konceptów
  • Ograniczenia semantyczne w konceptach
 • Koncepty w bibliotece standardowej
  • Podstawowe koncepty standardowe
  • Koncepty dla iteratorów i zakresów
  • Koncepty dla obiektów "callable"
  • Koncepty pomocnicze

Biblioteka Ranges w C++20

 • Algorytmy akceptujące zakresy
 • Wartownicy (Sentinels)
 • Projekcje (Projections)
 • Widoki (Views)
  • Generujące
  • Filtrujące
  • Transformujące
  • Zmieniające dane
 • Narzędzia dla zakresów i widoków
 • Borrowed iterators & ranges

Nowe elementy w składni języka

 • Range-based loop z sekcją inicjującą
 • Wyliczenia i deklaracja using
 • Agregaty - inicjalizacja
 • Nowe atrybuty
 • Makra testujące elementy standardu

Nowości w bibliotece standardowej

 • std::span
 • Formatowane wyjście - std::format
 • Daty i strefy czasowe
 • Nowe klasy cech
 • Bezpieczne porównywanie typów całkowitych
 • Stałe matematyczne
 • Operacje bitowe w C++20

Nowości w wyrażeniach lambda

 • Lambdy generyczne z parametrami szablonu
 • Domyślne konstruktory w lambdach
 • Lambdy jako NTTP
 • Lambdy consteval

Obliczenia na etapie kompilacji

 • constinit
 • consteval
 • constexpr w C++20
 • Funkcje constexpr używające dynamicznej alokacji pamięci (z std::vector lub std::string)

Korutyny

 • Definiowanie i wywołanie korutyn
 • Coroutine frame, coroutine handle & promise type
 • Alokacja pamięci w korutynach
 • Generatory
 • Obiekty Awaitable & awaiter
 • Wykorzystanie korutyn w programowaniu współbieżnym

Moduły

 • Implementacja i eksport modułów
 • Model kompilacji modułów
 • Import i użycie modułów
 • Moduły składające się z wielu plików
  • Module units
  • Internal partitions
  • Interface partitions

Programowanie współbieżne w C++20

 • std::jthread i tokeny stopu
 • Semafory
 • Nowości w typach atomowych
 • Synchronizowane strumienie wyjścia

Wymagania

Dobra znajomość C++11/14/17.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem