Slide Background

Programowanie w języku Rust

Szkolenia z programowania w języku Rust

Programowanie w języku Rust

Szkolenie przeznaczone dla programistów, którzy chcą szybko nauczyć się pisania aplikacji w języku Rust. Uczestnicy szkolenia poznają składnię języka, model obiektowości i elementy programowania funkcyjnego. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są mechanizmy języka, które istotnie poprawiają bezpieczeństwo kodu, takie jak kontrola czasu życia zmiennych, filozofia zarządzania pamięcią i thread safety.