Kontakt

Prosimy o kontakt.
Przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Infotraining s.c.

ul. Miodowa 33 lok. 14, Kraków
+48 600 24 19 24

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00133/2010