Slide Background

Szkolenia zamknięte

Przeznaczone dla osób reprezentujących jedną firmę lub instytucję

Typowy przebieg realizacji zamkniętego projektu szkoleniowego

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

 • Ustalenie poziomu wiedzy uczestników szkolenia - rozmowa z wykładowcą, ankieta
 • Analiza oczekiwań uczestników

Określenie zakresu szkolenia

 • Wybór modułów szkoleniowych - szkolenie standardowe
 • Modyfikacja zakresu szkolenia w zależności od potrzeb Klienta - szkolenie "szyte na miarę"

Wybór miejsca szkolenia

 • Tryb zdalny
 • Siedziba firmy Klienta
 • Siedziba InfoTraining
 • Zewnętrzna sala szkoleniowa

Przedstawienie oferty szkoleniowej

 • Cele szkolenia - komptencje nabywane/ doskonalone na szkoleniu
 • Szczegółowy plan szkolenia
 • Czas trwania szkolenia

Opracowanie szkolenia "szytego na miarę"

 • Zapoznanie się z rozwiązaniami używanymi przez Klienta
 • Przygotowanie przykładów dostosowanych do potrzeb Klienta

Przeprowadzenie szkolenia

 • Przykłady rozwiązań programistycznych
 • Ćwiczenia do wykonania przez uczestników szkolenia
 • Dyskusja z wykładowcą

Ewaluacja szkolenia

 • Wypełnienie ankiet oceniających poziom merytoryczny szkolenia i umiejętności wykładowcy
 • Przekazanie Klientowi raportu ze średnimi ocenami z ankiet i uwag uczestników
 • Ewentualne propozycje zmian dotyczących zakresu/ formy kolejnych szkoleń