Slide Background

Programowanie Python

Szkolenia z programowania w języku Python

Python dla programistów

Kurs poświęcony jest tworzeniu oprogramowania w języku Python 3. Omawiane są zagadnienia dotyczące programowania obiektowego, biblioteki standardowej Python'a, podstaw testowania kodu oraz przetwarzania dokumentów XML.

Zaawansowane programowanie w języku Python

Kurs przeznaczony dla osób programujących w Pythonie, które chcą udoskonalić swoje umiejętności i poznać zaawansowane techniki programistyczne. W trakcie szkolenia omawiane jest efektywne wykorzystywanie iteratorów i generatorów, stosowanie dekoratorów i metaklas oraz tworzenie i zarządzanie pakietami.

Async IO w Pythonie

Szkolenie z efektywnego wykorzystania biblioteki asyncio. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi koncepcjami wykorzystywanymi do pisania asynchronicznego kodu, takimi jak coroutines, obiekty futures, tasks itp. Oprócz poznania i nauki efektywnego użycia samej biblioteki, istotnym elementem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z testowaniem i debugowaniem kody asynchronicznego.

Wzorce projektowe w języku Python

Szkolenie zawiera szczegółowe omówienie najczęściej występujących problemów występujących w trakcie projektowania oprogramowania i ich rozwiązań z wykorzystaniem wzorców projektowych. Szczególny nacisk położony jest na implementację wzorców w zgodzie z Zen Pythona. Przy opisie każdego wzorca omawiane są jego zalety i wady oraz jego implementacja w języku dynamicznie typizowanym, jakim jest Python. Uczestnicy nauczą się efektywnie rozpoznawać kontekst, w którym dany wzorzec projektowy może zostać zastosowany i samodzielnie zaimplementować rozwiązanie.

Test-Driven Development w języku Python

Na szkoleniu omawiane są techniki Test Driven Development w języku Python. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami projektowania oprogramowania obiektowego pod kątem testów - SOLID OOP, wstrzykiwanie zależności, refaktoring. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock) i organizowanie ich w projekcie TDD. W trakcie szkolenia dokonany zostanie przegląd dostępnych frameworków do testów jednostkowych w Pythonie oraz narzędzi do Code-Coverage.