Test-Driven Development w języku Python

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • projektować kod obiektowy pod kątem testów - SOLID OOP, Dependency Injection, biblioteki DI w Pythonie
 • pisać testy jednostkowe z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock)
 • organizować testy w projekcie TDD
 • stosować podejście BDD (Behaviour-Driven Design) w cyklach - testy akceptacyjne (Behave) i testy jednostkowe
 • korzystać z dostępnych frameworków do testów jednostkowych w Pythonie oraz narzędzi do Code-Coverage

Plan szkolenia

Wprowadzenie do metodologii Test-Driven Development

 • Podstawowe zasady i praktyki TDD
 • Stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor
 • Inside-Out vs. Outside-In Development
 • Zalety i wady TDD

Projektowanie obiektowe pod kątem testów

 • SOLID OOP
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single-Responsibility Principle
  • Zasada otwarte-zamknięte - Open/Close Principle
  • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
  • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
  • Zasada odwracania zależności - Dependency Inversion Principle

Techniki refaktoryzacji kodu

 • Usuwanie duplikacji kodu
 • Ekstrakcja metody lub funkcji
 • Ekstrakcja klasy
 • Zastępowanie instrukcji warunkowych polimorfizmem
 • Refaktoring do wzorców projektowych

Testy jednostkowe

 • Atrybuty testów jednostkowych - F.I.R.S.T.
 • Organizacja testów i kolejność testowania
 • Przegląd frameworków testów jednostkowych
  • Moduł unittest
  • Moduł doctest
  • Moduł pytest

Wzorce testów jednostkowych

 • Four-Phase Test
 • State Verification
 • Guard Assertion
 • Delta Assertion
 • Custom Assertion
 • Behavior Verification

Izolacja testów

 • Obiekty pozorujące - Fake, Dummy, Stub i Mock
 • Weryfikacja stanu obiektów - użycie obiektów Stub
 • Weryfikacja zachowania - Behaviour-Based Testing - obiekty Mock
 • Biblioteki: unittest.Mock i mockito
  • Asercje zachowań mock'ów
  • Mocking i patching w Pythonie

Testy integracyjne

 • Pisanie i uruchamianie testów integracyjnych
 • Testy integracyjne End-to-End

BDD - Behaviour-Driven Design

 • BDD jako "TDD done right"
 • Testy akceptacyjne dla User Stories - framework Behave!
 • Testy jednostkowe w BDD
  • Moduł nose2.Such - styl wykonywalnej specyfikacji

Pokrycie kodu testami

 • Przegląd narzędzi do Code-Coverage

Wymagania

Znajomość tematów ze szkoleń:

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych
zdalne
28-30.8.2024
3490 PLN Zgłoś udział

Pasuje Ci inny termin?

Wyślij zapytanie