Slide Background

Programowanie C#

Szkolenia z programowania w języku C#

Wzorce projektowe w C#

Szkolenie przeznaczone dla programistów C# chcących podnieść jakość tworzonego kodu obiektowego. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są najpopularniejsze wzorce projektowe, reguły ich wykorzystywania oraz przykłady ich implementacji w języku C#. Przy opisie każdego wzorca omawiane są również argumenty przemawiające za jego stosowaniem lub unikaniem w konkretnych przypadkach. Uczestnicy szkolenia nauczą się również stosować w praktyce wzorce szczególnie użyteczne w trakcie rozwijania aplikacji .NET Framework: Repository, Null Object.

Test-Driven Development w języku C#

W trakcie szkolenie zostaną omówione narzędzia i techniki test-driven development w procesie tworzenia aplikacji w języku C#. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami projektowania oprogramowania obiektowego pod kątem testów - SOLID OOP i techniką wstrzykiwania zależności - DI. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock) i organizowanie testów w projekcie. W trakcie szkolenia dokonany zostanie również przegląd scenariuszy testów w aplikacjach .NET (wzorce MVP i MVC).