Python dla programistów

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • stosować wbudowane typy danych
 • używać instrukcji sterujących działaniem programu
 • obsługiwać wyjątki
 • korzystać z biblioteki standardowej
 • wykonywać operacje na plikach
 • pisać kod obiektowy w Pythonie
 • korzystać z narzędzi programistycznych Pythona

Plan szkolenia

Wprowadzenie do języka Python

 • Porównanie wersji 2 i 3 języka Python
 • Podstawy składni
 • Wbudowane typy danych
 • Instrukcje sterujące (instrukcje warunkowe, pętle)
 • Obsługa wyjątków
 • Funkcje
 • Kolekcje
 • Operacje na ciągach znaków
 • Wyrażenia listowe i słownikowe
 • Funkcje filter, map i lambda

Biblioteka standardowa - batteries included

 • Operacje plikowe
 • Współpraca z systemem operacyjnym
 • Utrwalanie stanu: moduł pickle
 • Wyrażenia regularne
 • Przetwarzanie dokumentów XML
 • Testowanie kodu: moduł pytest

Programowanie obiektowe

 • Klasy i obiekty
 • Właściwości
 • Metody statyczne
 • Dziedziczenie klas
 • Polimorfizm

Narzędzia programistyczne

 • Menadżer pakietów (pip)
 • Interaktywna konsola (Ipython)
 • Jupyter Notebook
 • Zintegrowane środowisko programistyczne (Pycharm lub VS Code)

Wymagania

Wymagana jest znajomość podstaw programowania (np. Pascal, Java, C)

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem