Wzorce projektowe w języku Python

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • poprawić jakość tworzonego kodu obiektowego
 • stosować w praktyce zasady SOLID OOP, Dependency Injection, itp
 • rozpoznać kontekst, w którym można zastosować wzorzec projektowy
 • skutecznie zaimplementować odpowiedni wzorzec w zgodzie z Zen Pythona
 • refaktoryzować kod legacy do odpowiednich wzorców (refaktoring do SOLID)

Plan szkolenia

Wprowadzenie do wzorców projektowych

 • SOLID OOP
 • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single Responsibility Principle
 • Zasada Open-Close - Open-Close Principle
 • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
 • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
 • Zasada odwracania zależności - Dependance Inversion Principle

Konstrukcyjne wzorce projektowe

 • Factory Method
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Prototype
 • Singleton

Strukturalne wzorce projektowe

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Flyweight
 • Façade
 • Proxy

Behawioralne wzorce projektowe

 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor

Wymagania

Znajomość tematów ze szkolenia Programowanie w języku Python

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem