Programowanie w języku Rust

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają:

 • sposoby tworzenia projektów i zarządzania zależnościami przy pomocy menadżera Cargo
 • składnię języka, model obiektowości (traity) i elementy programowania funkcyjnego
 • mechanizmy języka, które istotnie poprawiają bezpieczeństwo kodu, takie jak kontrola czasu życia zmiennych, filozofia zarządzania pamięcią i thread safety

Plan szkolenia

 • Wprowadzenie do Rust'a
  • Przegląd narzędzi: kompilator, debugger, Cargo
  • Struktura projektu i zarządzanie zależnościami w projekcie
 • Podstawy składni Rust'a
  • Podstawowe typy danych
  • Stałe i zmienne
  • Instrukcje wyboru i pętle
  • Pattern matching
  • Funkcje
  • Kolekcje
  • Iteracja po kolekcjach
  • Programowanie generyczne
  • Makra
 • Ownership & Borrow
  • Zarządzanie zasobami - filozofia Rust'a
  • Referencje
  • Pożyczanie zmiennych
  • Kontrola zakresów - Slices
 • Zarządzanie pamięcią
  • Zarządzanie zasobami - filozofia Rust'a
  • Stos i sterta
  • Kod Unsafe
 • Smart Pointery w Rust
  • Box, Deref & Drop
  • Użycie Rc i RefCell
 • Obsługa błędów
  • Koncepcja obsługi błędów w języku Rust
  • Recoverable & Unrecoverable errors
 • OOP w Rust
  • Definiowanie struktur
  • Implementacja funkcjonalności dla struktur
  • Trait'y
  • Idiomy i wzorce projektowe OOP
 • Programowanie funkcyjne
  • Anonimowe funkcje i domknięcia
  • Idiomy i wzorce projektowe FP
 • Organizacja kodu w projekcie
  • Moduły i pakiety
  • Crates
  • Zarządzanie zależnościami - menadżer pakietów Cargo
 • Programowanie współbieżne
  • Tworzenie wątków
  • Mechanizmy synchronizacji - pisanie kod thread safe
  • Aktorzy i message passing
 • Testy
  • Pisanie i uruchamianie testów jednostkowych
  • Organizacja testów w projekcie

Wymagania

Znajomość podstaw programowania.

Czas trwania

4 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem