Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Programowanie wielowątkowe w języku C++ / 3 - 5 kwietnia 2023 / Zdalne

Cena: 2990 PLN