Programowanie w C++11/14

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają:

 • nowości wprowadzone do języka i biblioteki standardowej w standardzie C++11/14
 • nowe elementy języka C++, takie jak nullptr, mechanizmy dedukcji auto i decltype, pętlę range-based for, silnie typizowane typy wyliczeniowe (scoped enums) oraz jednolitą składnię inicjalizacji
 • implementację semantyki przenoszenia dla klas
 • mechanizm perfect forwarding'u
 • praktyczne zastosowanie wyrażeń lambda w połączeniu z biblioteką STL
 • nowości w bibliotece standardowej, takie jak std::tuple, kontenery z haszowaniem oraz nowe algorytmy standardowe

Plan szkolenia

Porównanie standardów: C++98, C++11 oraz C++14

Nowości w składni języka

 • Nowe typy podstawowe w C++11
 • Literały znakowe - raw strings
 • Pusty wskaźnik nullptr
 • Automatyczna dedukcja typów
  • Mechanizm dedukcji auto
  • Mechanizm dedukcji decltype
 • Nowa składnia deklaracji funkcji
 • Nowe typy wyliczeniowe - scoped enumerations
 • Pętle for dla zakresów (range-based-for)
 • Jednolita składnia inicjalizacji
 • Listy inicjalizujące
 • Aliasy szablonów

Nowości w klasach

 • Specjalne funkcje składowe
 • Domyślna inicjalizacja składowych niestatycznych
 • Delegowanie i dziedziczenie konstruktorów
 • Kontrola nadpisywania metod wirtualnych - override
 • Funkcje konwersji deklarowane jako explicit
 • Blokowanie dziedziczenia lub nadpisywania metod - final

Semantyka przenoszenia - move semantics

 • Motywacja dla wprowadzenia semantyki przenoszenia
 • lvalues i rvalues
 • Referencje rvalue - rvalue references
 • Implementacja semantyki przenoszenia
 • Semantyka przenoszenia w klasach
 • Słowo kluczowe noexcept
 • Implementacja funkcji std::move()
 • Mechanizm Perfect Forwarding

Wyrażenia lambda

 • Definiowanie wyrażeń lambda
 • Klasy domknięć
 • Przechwytywanie zmiennych - obiekty domknięć
 • Zagnieżdżone funkcje lambda
 • Funkcje lambda wyższego rzędu
 • Lambdy w C++14 - lamdy generyczne

Metaprogramowanie w C++11

 • Statyczne asercje - static_assert
 • Cechy typów - biblioteka Type Traits
 • Uogólnione stałe wyrażenia oraz funkcje - constexpr
 • Szablony wariadyczne - variadic templates

Nowości w bibliotece standardowej

 • Inteligentne wskaźniki - std::unique_ptr, std::shared_ptr oraz std::weak_ptr
 • Nowe cechy kontenerów (semantyka przenoszenia, zmiany w interfejsach, itp.)
 • Tablice o stałym rozmiarze - std::array
 • Kontenery z haszowaniem
 • Krotki - std::tuple
 • Uogólnione obiekty wywoływalne - std::function
 • Nowości w algorytmach standardowych

Wstęp do programowania współbieżnego w C++11/14

 • Zadania asynchroniczne – std::async() i obiekty std::future

Wymagania

Opanowane podstawy programowania w języku C++.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem