Test-Driven Development w języku C++

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak:

 • projektować oprogramowanie obiektowe pod kątem testów - SOLID OOP, Dependency Injection, itp.
 • pisać testy jednostkowe z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock)
 • organizować testy w projekcie rozwijanym w metodologii TDD
 • efektywnie wdrażać zasady TDD w rozwijanym projekcie

Plan szkolenia

Wprowadzenie do Test-Driven Development

 • Podstawowe zasady i praktyki TDD
 • Stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor
 • Zalety i wady TDD
 • TDD Kata i Dojo

Projektowanie obiektowe pod kątem testów

 • SOLID OOP
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single-Responsibility Principle
  • Zasada otwarte-zamknięte - Open/Close Principle
  • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
  • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
  • Zasada odwracania zależności - Dependency Inversion Principle

Testy jednostkowe

 • Definicja testu jednostkowego
 • Atrybuty testów jednostkowych - FIRST
 • Organizacja testów i kolejność testowania
 • Przegląd framework’ów testów jednostkowych
  • Google Test
  • Catch
 • Wzorce testów jednostkowych
  • Four-Phase Test
  • State Verification
  • Guard Assertion
  • Delta Assertion
  • Custom Assertion
  • Behavior Verification

Izolacja testów

 • Obiekty pozorujące Fake, Dummy, Stub i Mock
 • Użycie obiektów Stub - weryfikacja stanu obiektów w testach
 • Behaviour-Based Testing – obiekty Mock
 • Biblioteki mockujące w C++
  • Google Mock
  • Trompeloeil

Dependency Injection w TDD

 • Stosowanie Dependency Injection w TDD
 • Praca z biblioteką Boost.DI

Refaktoring

 • Ekstrakcja klas lub interfejsów
 • Zmiana nazw zmiennych, pól, metod i klas
 • Enkapsulacja pól
 • Zastępowanie instrukcji warunkowych polimorfizmem
 • Refaktoring do wzorców projektowych
 • Refaktoring kodu legacy

Testy integracyjne i Code-Coverage

 • Testy integracyjne
 • Testy End-to-End
 • Narzędzia do Code-Coverage

Wymagania

Szkolenie przeznaczone dla programistów C++. Wymagana znajomość podstaw C++.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem