STL - efektywne wykorzystanie biblioteki standardowej C++

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • wybierać optymalny kontener w zależności od kontekstu
 • używać dostępnych iteratorów i pisać własne iteratory
 • optymalnie dobierać algorytm do przetwarzania danych w aplikacji
 • korzystać z bogatej bilioteki algorytmów standardowych (również w wersji współbieżnej - Parallel STL)

Plan szkolenia

Wprowadzenie do STL

 • Składniki biblioteki STL
 • Kontenery, iteratory i algorytmy - omówienie
 • Semantyka wartości i semantyka przenoszenia w kontenerach
 • Operacje wstawiania w kontenerach standardowych (C++11)
  • emplace(), emplace_back()
 • Obsługa błędów i wyjątków wewnątrz biblioteki STL

Kontenery sekwencyjne

 • Wektory - klasa std::vector
 • Kolejki o dwóch końcach - std::deque
 • Listy - std::list

Kontenery asocjacyjne

 • Zbiory - std::set i std::multiset
 • Mapy - std::map i std::multimap
 • Kontenery asocjacyjne z haszowaniem - std::unordered_set i std::unordered_map
 • Obliczanie wartości skrótów hash dla obiektów

Adaptatory kontenerów

 • Stos - std::stack
 • Kolejka - std::queue
 • Kolejka priorytetowa - std::priority_queue
 • Przykłady zastosowań adaptorów

Iteratory

 • Kategorie iteratorów STL
 • Funkcje pomocnicze dla iteratorów
 • Adaptatory iteratorów
  • Iteratory wstawiające
  • Iteratory strumieniowe
  • Iteratory odwrotne
  • Iteratory przenoszące
 • Pisanie własnych iteratorów

Algorytmy standardowe

 • Zakresy w algorytmach i kontenerach
 • Argumenty algorytmów - zakresy, iteratory, predykaty i komparatory

Obiekty funkcyjne w algorytmach STL

 • Obiekty funkcyjne definiowane przez użytkownika
 • Wyrażenia lambda i obiekty domknięć
 • Predefiniowane obiekty funkcyjne
 • Adaptory funkcji, metod oraz obiektów funkcyjnych
 • Lambdy wyższego rzędu

Algorytmy STL

 • Algorytm for_each()
 • Algorytmy niemodyfikujące - zliczanie, wartości minimalna i maksymalna, wyszukiwanie elementów
 • Algorytmy modyfikujące - kopiowanie, przekształcanie i zastępowanie elementów
 • Algorytmy usuwające
 • Algorytmy mutujące
 • Algorytmy sortujące
 • Algorytmy przeznaczone dla zakresów posortowanych
 • Algorytmy numeryczne

Rozszerzenie standardu C++

 • Biblioteka Boost.Container
 • Biblioteka Boost.Iterator
 • Biblioteka Ranges (C++20)

Wymagania

Opanowane podstawy programowania w języku C++

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem