Wzorce projektowe w C#

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak:

 • poprawić jakość tworzonego kodu obiektowego
 • praktycznie wykorzystać zasady Clean code
 • rozpoznać kontekst, w którym można zastosować wzorzec projektowy
 • skutecznie zaimplementować odpowiedni wzorzec
 • refaktoryzować kod legacy do odpowiednich wzorców (refaktoring do SOLID)

Plan szkolenia

Wprowadzenie do wzorców projektowych - zasady dobrego projektowania zorientowanego obiektowo

 • S.O.L.I.D. OOP
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single-Responsibility Principle
  • Zasada otwarte-zamknięte - Open/Close Principle
  • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
  • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
  • Zasada odwracania zależności - Dependency Inversion Principle
 • Techniki Inversion of Control i Dependency Injection
  • Przegląd kontenerów IoC

Konstrukcyjne wzorce projektowe

 • Singleton
 • Factory Method
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Prototype
 • Object Pool

Strukturalne wzorce projektowe

 • Composite
 • Decorator
 • Façade
 • Proxy
 • Bridge

Behawioralne wzorce projektowe

 • Template Method
 • Strategy
 • State
 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Iterator
 • Mediator
 • Observer
 • Visitor

Inne wzorce projektowe

 • Repository
 • Null Object

Wymagania

Znajomość podstaw programowania w jezyku C#

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem