Programowanie w języku C#

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane dla osób chcących nauczyć się profesjonalnie programować w języku C#. Uczestnicy szkolenia poznają dokładnie model obiektowy stosowany w .NET Framework oraz nauczą się posługiwać interfejsami, delegatami i zdarzeniami. Dokładnie omawiane są zagadnienia związane z zarządzaniem kolekcjami obiektów i wykonywaniem zapytań LINQ. W trakcie szkolenia omawiane są również zagadnienia związane z przetwarzaniem plików tekstowych, operacjami we-wy i tworzeniem zestawów .NET.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do technologii .NET

 • Wspólne środowisko uruchomieniowe - CLR
 • Biblioteka klas platformy
 • Zestawy .NET
 • Narzędzia platformy .NET Framework
 • .NET Core vs. .NET Framework

Składnia i struktura języka C#

 • Typy proste
 • Operatory
 • Łańcuchy znakowe
 • Konwersja danych
 • Instrukcje sterujące przebiegiem wykonywania programu
 • Metody i parametry metod
 • Tablice
 • Typy wyliczeniowe
 • Struktury
 • Typy referencyjne i wartościowe

Model programowania obiektowego w środowisku .NET

 • Definiowanie klas
 • Konstruktory
 • Składowe statyczne klasy
 • Enkapsulacja - modyfikatory dostępu
 • Właściwości
 • Dziedziczenie
 • Polimorfizm
 • Praca z interfejsami
 • Klasa nadrzędna System.Object

Obsługa sytuacji wyjątkowych

 • Rzucanie i łapanie wyjątków - blok try-catch
 • Konfigurowanie stanu wyjątków
 • Wyjątki aplikacji i systemowe
 • Tworzenie własnej klasy reprezentującej wyjątek

Kolekcje i typy generyczne

 • Kolekcje obiektowe i generyczne
 • Praca z klasami i interfejsami kolekcji w .NET
 • Tworzenie generycznych klas, struktur i metod

Elementy programowania funkcyjnego

 • Delegaty i zdarzenia
 • Metody anonimowe
 • Wyrażenia lambda
 • Delegaty generyczne
 • Metody rozszerzające

LINQ

 • Wprowadzenie do LINQ
 • Wyrażenia i operatory LINQ
 • Tworzenie zapytań z wykorzystaniem LINQ
 • Typy anonimowe

Wdrażanie aplikacji

 • Kompilacja
 • Zestawy .NET (pliki .exe oraz .dll)

Wymagania

Znajomość podstaw programowania (np. w języku Pascal, C, Python, itp.)

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem