Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Wzorce projektowe w języku C++ / 15 - 17 lutego 2023 / Zdalne

Cena: 2990 PLN