Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Programowanie wielowątkowe w języku C++ / 4 - 6 września 2024 / zdalne

Cena: 3490 PLN