Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Programowanie generyczne w C++ - szablony / 14 - 16 listopada 2023 / zdalne

Cena: 3490 PLN