Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Wzorce projektowe w języku C++ / 29 - 31 marca 2023 / zdalne

Cena: 2990 PLN