Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Programowanie generyczne w C++ - szablony / 4 - 6 października 2023 / zdalne

Cena: 3490 PLN