Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Programowanie w C++20 / 15 - 17 maja 2023 / Zdalne

Cena: 2990 PLN